Singapore

Formellt sett är Singapore en demokrati. I realiteten befinner sig landet i en gråzon mellan demokrati och diktatur. Sedan slutet av 1950-talet har Peoples Action Party (PAP) styrt landet. Det finns bara en tillåten fackföreningsrörelse.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
627 kvadratkilometer
Huvudstad
Staten består enbart av staden Singapore
Religion
I landet finns buddister, muslimer, hinduer, kristna, sikher med flera.
Invånare
5,7 miljoner
BNP/Invånare
85 300 US-dollar
Språk
Kinesiska är officiellt språk, mindre grupper talar malay eller tamil.
UNDP/HDI
Rangordning: 11, Index: 0,912
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 138 och 182.

Bakgrund

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.