Somalia

Somalia är ett utpräglat klansamhälle och en stor del av befolkningen är nomader. Sedan 1991 råder inbördeskrig och kaos, men vissa samhällsfunktioner har sakta åter börjat fungera och viss facklig verksamhet bedrivs. Somalia är ett av få länder i Afrika där samma språk talas av de flesta i landet. Det är näst intill omöjligt att bedriva någon facklig verksamhet i dagens läge.

Den norra delen av landet. Somaliland, betraktar sig som en självständig stat som dock inte erkänts internationellt.

Historia

Den 1 juli 1960 slogs den tidigare italienska (södra delen) och den brittiska kolonin Somaliland (norra delen) ihop och blev det självständiga Somalia. 1969 tog general Mohammed Siad Barre makten genom en militärkupp. Han gjorde somaliska till officiellt språk i landet och lät skapa ett somaliskt skriftspråk med latinskt alfabet. Politiska partier förbjöds. Siad Barre fick starkt stöd av Sovjetunionen, men när han 1977 aktivt stödde ett uppror bland somalitalande i Ogadenprovinsen i Etiopien förändrades läget; Sovjetunionen började istället ge stöd till Etiopien medan USA började stödja Somalia. Kriget ledde till stora förödelser för både Etiopien och Somalia, utan att gränserna kom att ändras. Samtidigt började Siad Barres förlora kontrollen överlandet. Under i stort sett hela 90-talet och 00-talet har landet varit i inbördeskrig, utan fungerande samhällsinstitutioner.

Statsskick och politik

2009 kunde ändå ett övergångsparlament utse president men läget har fortsatt att vara kaotiskt med ständiga attacker från islamistorganisation al-Shabab som kontrollerat de södra delarna av landet. 

Presidenten utses av parlamentet och såväl 2012 som 2017 besegrades den sittande presidenten. Den nuvarande presidenten heter Mohamed Abdullahi "Farmajo" Mohamed

2017 påbörjades en repatriering av flyktingar från Kenya.               

Ekonomi

Försörjningsläget är kritiskt i landet p.g.a. kriget och missväxt. Boskapsskötsel och fiske utgör huvudnäringar. Telekommunikationsfirmor tillhandahåller den billigaste priserna på internationell trafik i Afrika.

Piratverksamheten utanför Somalias kust har gjort att FN:s Säkerhetsråd har godkänt att militära styrkor som bekämpar piraterna får verka även på somaliskt territorialvatten.

Den fackliga situationen

Viss facklig verksamhet kan bedrivas; 2014 ratificerade Somalia tre av ILO:s kärnkonventioner; nr 87 Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, nr 98; Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt och nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete. Det ses som en stor framgång för den fackliga organisationen som drivit frågan. 2017 strejkade lärare vid universitetet mot uteblivna löner.  Men även om möjligheterna att bedriva facklig verksamhet har förbättrats något de senaste åren har också mord på fackligt aktiva förekommit. Världsfacket, ITUC har protesterat och även ILO har uttalat sig och krävt att regeringen ska agera. Internationella Journalistfederationen, IFJ har flera gånger protesterat och begärt att regeringen ska sluta inskränka yttrandefriheten agera mot och gripa de som angriper och mördar journalister.

Fackliga organisationer

Det finns två fackliga centralorganisationer i Somalia.

Federation of Somali Trade Unions, FESTUmed 26 840 medlemmar är anslutet Världsfacket, ITUC.

The Somalia Congress of Trade Unions (SOCOTU) är inte anslutet till ITUC men till OATUU, (Organization of African Trade Union Unity).  Regeringen har upplåtit lokaler till SOCOTU.

Somaliland  

Den norra delen av landet – gamla Brittiska Somaliland – proklamerade sig som en egen stat 1991 under namnet Somaliland, men har inte lyckats få internationellt erkännande. Landet har fungerande samhällsinstitutioner som lyckats kombinera den rådande klanstrukturen med moderna institutioner.

I januari 2018 kunde togs ett första beslut i parlamentet om att införa en lag mot våldtäkt – den första lagen i sitt slag i landet – som, om den också får stöd i parlamentets andra kammare - kan ge upp till 30 års fängelse.

I presidentvalet december 2017 vann Muse Bihi Abdi vilket är tredje gången som den sittande presidenten besegras. 2017

2017 planeras för att Förenade Arabemiraten ska kunna inrätta en militärbas i landet.