Tchad

Tchad blev självständigt från Frankrike 1960. Politisk oro med flera militärkupper har präglat landet som trots förekomster av olja och flera mineraler är ett av jordens fattigaste. Facken kan arbeta relativt fritt.

Historia

Landet har präglats av starka motsättningar mellan de muslimska arabiska folken i norr och de svarta i söder. Landet omges också av oroliga stater; Libyen, Sudan, Centralafrikanska republiken, Nigeria. Till detta kommer att man tagit emot ca 200 000 flyktingar från det angränsande Darfurområdet i Sudan. Den islamistiska terrororganisationen Boko Haram har också anfallit mål i Tchad.

Sudan och Tchad anklagar varandra för att stödja rebeller i Darfur respektive östra Tchad. Situationen har dock förbättrats mellan de båda länderna 2010-2011. Mellan mars 2009 och december 2010 hade FN en fredsbevarande styrka i östra Tchad med uppgift att skydda civilbefolkningen.

Statsskick och politik

Gerillaledaren från den norra delen av landet Idriss Déby grep makten i en kupp 1990. 1996 antogs en demokratisk författning och samma år valdes Déby till president. Vid valen 2006, 2011 och i april 2016 segrade Deby i starkt kritiserade val. President Débys parti Patriotiska räddningsrörelsen (MPS), behåller också makten i parlamentet. Oppositionens möjligheter att agera är mycket begränsade.  

2016 höjdes åldern för att ingå äktenskap till 18 år.

Tchad, Nigeria och Kamerun bildade 2015 en gemensam militärstyrka baserad i N’Djamena för att bekämpa Boko Haram.

Ekonomi

Landets geografiska läge, brist på infrastruktur och politisk oro hämmar den ekonomiska utvecklingen. Ekonomin domineras av jordbruk och boskapsskötsel. Bomull är en viktig exportvara. Tchad drabbas dock ofta av torka och gräshoppsinvasion.

Svårigheter med finansieringen har gjort att utvinningen av olja har försenats avsevärt. Regeringen har beviljats lån av Världsbanken för att prospektera oljan, men misskött ekonomin. 2015 beviljade IMF Chad, som ett av jordens fattigaste länder, viss skuldavskrivning.

Tillsammans med Burkina Faso, Mauretanien, Mali och Niger bildade Tchad en ekonomisk samarbetsorganisation som fick namnet G5 Sahel 2014. 

Den fackliga situationen

1996 antogs en arbetsmarknadslag där begränsningarna för att bilda fackföreningar togs bort. De fackliga rättigheterna kränks ofta.

Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS har uppmanat regeringen att kontrollera de multinationella (olje)bolagen i landet bättre och se till att fördela oljeinkomsterna rättvist. 2014 drog regeringen in licensen för ett stort kinesiskt oljebolag för allvarliga miljöbrott. 2016 genomförde UST en omfattande strejk bland offentliganställda p.g.a. försenade löneutbetalningar. Efter strejken skärptes lagen och strejkrätten för offentliganställda inskränktes.  Liksom i många andra afrikanska länder växer den informella sektorn dramatiskt och facket försöker organisera kooperativ. Barnarbete är utbrett.

Fackliga organisationer

Union des Syndicats du Tchad, UST med 55 300 medlemmar bröts sig 1990 loss från det nära samarbetet med stat och parti. UST har 18 medlemsförbund.

Det finns idag ytterligare en centralorganisation Confédération Libre des Travailleurs du Tchad, CLTT med 42 000 medlemmar. Båda organisationerna är anslutna till Internationella Fackliga Samorganisationen IFS

Uppdaterad december 2016:                                                                  Kjell Kampe               

För mer information, kontakta:                                                                                                   Union to Union