Thailand

Thailand är ett kungadöme med en instabil politisk struktur. Under de senaste decennierna har styret varierat mellan parlamentarisk demokrati och militärdiktatur. För tillfället styr militären. Hur Thailand utvecklas kommer att ha stor betydelse för Sydostasien. Ekonomin är på snabb frammarsch och industrialiseringen omfattande. Thailand är också ett betydande turistland, 350 000 svenska turister besöker Thailand varje år.

Fakta

Statsskick
Monarki
Yta
514 000 kvadratkilometer
Huvudstad
Bangkok
Religion
95 procent av befolkningen är buddister, därutöver finns muslimer, kristna med flera.
Invånare
68,5 miljoner
BNP/Invånare
16 900 US dollar.
Språk
Thai
UNDP/HDI
Rangordning: 87, Index: 0,740.
Ratificerade kärnkonventioner:
29 - 100 - 105 - 138 - 111 - 182.

Arbetsmarknad: 

Den thailändska ekonomin består av flera framgångsrika näringar – från textil, till elektronik och ris och gummi. De viktigaste exportländerna återfinns i Asien.

I Thailand sker en snabb industrialisering. I synnerhet i provinsen Rayong har många utländska företag etablerat sig. En orsak är att lönekostnaderna gått upp i Kina och att företagen därför letar efter nya länder att investera i.

En betydelsefull del av den thailändska ekonomin är fisket, landet har Asiens tredje största fiskeflotta efter Kina och Japan. Thailand har också blivit ett internationellt centrum för piratföretag, det vill säga företag som producerat varor - klockor, kläder etc - med annat företags varumärke.

I delar av Thailand sker en snabb industrialisering och Thailand är även ett stort turistland med över sju miljoner besökare per år.

Flera tusen thailändska arbetare reser varje sommar till Sverige för att försörja sig på att plocka vilda bär. Sommaren 2013 blev 200 av bärplockarna lurade på sina löner vilket ledde till stora protester i Thailand. Till sist nåddes en förlikning i thailändsk domstol, men endast en mindre del av bärplockarna fick ut sina löner.

Den fackliga situationen: 

Den fackliga rörelsen i Thailand är svag och splittrad. Det finns nio registrerade fackliga centralorganisationer i landet, men de flesta är små och spelar en obetydlig roll på arbetsmarknaden. Sammantaget är omkring tre procent av den totala arbetskraften fackligt organiserad.

Inom vissa sektor och branscher kan dock den fackliga organisationsgraden vara högre. Inom delar av turismnäringen finns växande fackliga organisationer. På flera stora industrier finns också starka fackklubbar, även om repressionen mot de fackligt aktiva ofta är hård. 

Särskilt inom industrin är det vanligt med konflikter kring lokala fackliga rättigheter. Även vid svenska företag etablerade i Thailand har sådana konflikter förekommit. Under 2011 blev 22 fackliga företrädare vid Mölnlycke Health Cares fabrik uppsagda. Fabriksledningen menade att de anställda deltagit i en illegal strejk, medan arbetarna menade att företaget försökte bli av med facket. Mönstret var likartat 2013 då 122 fackliga medlemmar vid Electrolux uppsagda. Precis som i fallet med Mölnlycke hävdade Electrolux att arbetarna hade deltagit i en illegal strejk, de lokala fackliga företrädarna menade tvärtom att de blivit utsatta för repression.

Fackliga organisationer: 

Fyra av de fackliga centralorganisationerna tillhör världsfacket ITUC. Störst av dessa är National Congress Private Industrial of Employees (NCPE) som redovisar 150 000 medlemmar. 

Näst störst är State Enterprise Workers’ Relations Confederation (SERC) med 50 000 medlemmar. De två minsta medlemsorganisationerna är Labour Congress of Thailand (LCT) och Thai Trade Union Congress (TTUC), med cirka 25 000 respektive 8000 medlemmar.

Senast uppdaterad: 

2017 av Mats Wingborg.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
4 - Trade rights index 4 short
Läs mer
4 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 4 betyder att det sker systematiska kränkningar.