Turkmenistan

Regeringen i Turkmenistan tillåter ingen politisk opposition och håller en hård kontroll över pressen. Gurbanguly Berdimuhamedow är både stats- och regeringschef. Han har suttit vid makten sedan 2007, vid ett hårt kontrollerat presidentval det året fick han nästan 90 procent av rösterna.

Historia

Turmenistan blev självständigt 1991 efter Sovjetunionens sammanbrott. Första presidenten efter självständigheten blev Saparmurat, som satt kvar till sin död 2006. Då tog Kurbanguly Berdymuchamedov över makten.

Statsskick och politik

Turkemistan är en diktatur med ett enpartisystem. Endast endast medlemmar av den nu avlidne president Nijazovs parti, Turkmeistans demokratiska parti, har rätt att ställa upp i valen till landets två lagstiftande församlingar, folkrådet och folkförsamlingen. 

Ekonomi

Turkmenistan är rikt på gas och olja. Under det senaste decenniet har landets regering försökt få energiföretag i väst att bygga en pipeline för att transportera gas till Europa. Ännu har emellertid inget företag nappat på förslaget, vilket fördjupat den ekonomiska krisen i landet och lett till en växande utlandsskuld. 

En annan idé har varit att bygga en pipeline till Pakistan genom Afghanistan, men de fortsatta oroligheterna i Afghanistan har gjort att projektet inte varit möjligt att genomföra. I Turkmenistan används tortyr som ett vapen mot politiska dissidenter. En dokumenterad tortyrmetod som används är att skålla människor med hett vatten för att tvinga fram information.

Den fackliga situationen

Fackföreningsrörelsen består av organisationer som tillhör Allmänna Konfederationen av fackföreningar, VKP. Någon facklig frihet existerar inte. I landet råder ett systematiskt förtryck mot all opposition, vilket också förhindrat framväxten av en oberoende fackföreningsrörelse. Tryckfriheten är inskränkt och massmöten och demonstrationer är förbjudna.

Uppdaterad februari 2017

Mats Wingborg