Foto: FN
2017-07-09

Union to Union till New York för Agenda 2030-rapport

När regeringen i sommar redovisar i FN-högkvarteret hur Sverige jobbar med Agenda 2030 är Union to Union självklart med.

– Det är viktigt att vi alla bidrar till uppfyllandet av de globala målen för att få ett genomslag för en hållbar utveckling, säger Kristina Henschen, chef för Union to Union, och tillägger att som representant för civilsamhället är det centralt att också utkräva ansvar från länders regeringar:

– Mer behöver göras för arbetstagarnas rättigheter, där utvecklingen går åt fel håll.

Inför det så kallade High Level Political Forum, som pågår i New York mellan den 10 och 19 juli, har regeringskansliet bjudit in en stor samling myndigheter och representanter för bland annat näringsliv, civilsamhällesorganisationer, och fackföreningsrörelse för att diskutera Sveriges engagemang i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Union to Unions kanslichef Kristina Henschen ingår i den officiella högnivådelegationen i sin roll som ordförande för CONCORD, som är en plattform för 61 organisationer. Även Union to Unions policyhandläggare Ruben Wågman deltar i delar av mötet.

Även när den svenska regeringen tidigare i år rapporterade till FN om hur Sverige genomfört sina Agenda 2030-åtaganden om finansieringen av Agenda 2030, bidrog Union to Union. Bland annat med konkreta exempel på hur stöd till fackligt utvecklingsarbete leder till kvinnors fulla sysselsättning med lika lön för likvärdigt arbete, utan diskriminering och våld på arbetsplatsen.

– Att facken och civilsamhället inkluderas i en regeringsrapport till FN är ovanligt, säger Heidi Lampinen, program- och påverkanshandläggare på Union to Union.
Att Union to Union är med och bidrar förstärker det faktum att facket är en viktig utvecklingsaktör.

– Union to Union lyfter ofta och gärna kvinnors fackliga organisering, eftersom kvinnor inte är tillräckligt delaktiga i det fackliga arbetet, säger Heidi Lampinen. Arbetslivet i världen i dag är ojämlikt, men det fackliga engagemanget kan leda till ökad jämställdhet, ekonomisk självständighet, och att det går att kombinera familj och yrkesliv.

 

Fakta:
Världens FN-länder har bestämt sig för att före år 2030 se till att ingen lever i extrem fattigdom, att minska världens ojämlikheter och orättvisor och lösa klimatkrisen.
Åtagandet Agenda 2030 innehåller 17 mätbara mål – de så kallade globala målen för hållbar utveckling. Mål 8 siktar på full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Fram till 2030 ska alltså alla världens FN-länder bidra till att detta blir verklighet.