Rapport Utvecklingsprojekt

Redovisning av projekt och program för 2014-2016 ska vara Union to Union tillhanda senast den 28 februari 2017. Rapporten skickas direkt till e-postadressen för resp projekt/programs ansvarige handläggare .

Beviljat anslag ska redovisas årsvis på nedanstående blanketter, även om det är ett flerårigt projekt eller program.

I de fall redovisning är ofullständig kan anslag inte betalas ut för nästkommande period. Redovisningen skall också vara godkänd av Union to Union innan utbetalning sker.

En fullständig redovisning skall innehålla fem delar:
1.    Verksamhetsrapport/ Narrativ rapport
2.    Ekonomisk redovisning per projekt
3.    Revisionsrapport
4.    Management letter
5.    Management respons

Använd gärna checklistan: Checklista rapportering

Blanketter verksamhetsrapport

Projekt Rapport 2014-2016 (English)
Program Rapport 2014-2016 (English)
Partner Information (English)

Blanketter på engelska finns här
Blanketter på spanska finns här

Blanketter för ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning 2016

Tips och stöd för att fylla i ekonomimallen (English)

Instruktion för ekonomisk redovisning
Instruktion för finansiell rapportering 2014-2016
Revisionsinstruktion 2014-2016
Instruction for Financial Reports 2014-2016
Audit Instruction 2014-2016
Budgeting Guide 2014-2016

Example Audit Report
Example Management Letter

Riktlinjer och handbok för utvärdering
Utvärderingsriktlinjer (SVE)
Guidelines for evaluations

Handbok för utvärdering av informationsprojekt (men som även kan ge bra tips för utvecklingsprojekten):
Handbok i utvärdering

En utvärdering ger inte bara svar på om ni gjorde rätt och lyckades komma lite närmare projektmålet, utan gör det också lättare att planera nästa projektår eftersom det finns en utvärdering att dra lärdomar från.

Att utvärdera den egna verksamheten kan vara enkelt och genomföras av den egna projektgruppen, av en person från annan organisation eller en konsult.