Ansökan utvecklingsprojekt

Endast svenska förbund inom LO, TCO och Saco kan söka medel för projekt hos oss.

Riktlinjer och handbok

Handboken är avsedd att vara ett hjälpmedel för fackligt förtroendevalda och medlemmar som är engagerade i planering, utformning och genomförande av projekt och program i utvecklingsländer.

Handbok för strategisk projektplanering i samverkan, del 1 (268kB)
Handbok för strategisk projektplanering i samverkan, del 2 (309kB)

Finns även att ladda hem på engelska, franska, spanska och portugisiska (klicka på språket)

Blanketter för tilläggsansökan 2017

En komplett ansökan skickas per e-post till Union to Unions handläggare SENAST 17 maj 2017. Budget för ansökan fylls i enligt excel-mallen. Stöd och information finns i instruktionen och riktlinjerna.

Ansökan projekt 2017 (English)
Bilaga-Partner kontaktinformation 2017 (English) Budget projekt 2017 (English)

Blanketter för projekt- och programansökan 2018-2022

En komplett ansökan skickas per e-post till Union to Unions handläggare SENAST 1 juni 2017. Budget för ansökan fylls i enligt excel-mallen. Stöd och information finns i instruktionen och riktlinjerna.

Ansökan projekt och program 2018-2022 (English)
Bilaga-Partner kontaktinformation 2018-2022 (English) Budget projekt 2018-2022 (English)
Budget instruktion och riktlinjer 2018-20122 (English) Tips och hjälp för att fylla i ekonomimallen (English)

Blanketter på engelska finns här
Blanketter på spanska och portugisiska finns här

Blanketter för ansökan om administrationsbidrag

En ansökan skickas tillsammans med projektansökningarna till handläggaren senast 1 juni 2017.

Ansökan Administrationsbidrag 2018
Instruktion för ansökan om Administrationsbidrag 2018

Organisationsbedömning

Nytt är att tydliga beskrivningar av partners i samarbetsländer ska finnas under angiven rubrik. Beskrivningen blir en baslinje för hur organisationen ser ut när projektet påbörjas och en del av projektets riskbedömning.
Riktlinjer för organisationsbedömning (eng)

Tematiska analyser

I ansökan för projekt som genomförs ska det anges, på både program- och projektnivå, vilka analyser som genomförts inom nedanstående områden. Ladda hem checklistor:

Jämställdhetspolicy
Riktlinjer för jämställdhetsanalys (eng)Riktlinjer för konfliktbedömning (eng)Riktlinjer för miljöbedömning (eng) Riktlinjer för Hiv och Aidsanalys (eng)

Använd gärna verktyget miljölinsen för att göra din miljöbedömning. Mer information och material finns här:
www.environmentallens.org

Riskanalys

I ansökan ska göras en tydlig riskanalys. Den ska visa hur projektets ägare tänker kring både interna och externa risker som kan bli verklighet under projektets gång, och hur projektet är rustat att hantera dem. I rapporteringen ska detta sedan kunna återges.

Riktlinjer Riskbedömning projekt

Avtal med tredje part

Om projektet innebär att fler parter än Union to Unions avtalsparter är inblandade, t.ex. genom att vara medgenomförande, eller genom att medel betalas vidare till lokala/nationella fack, ska Union to Unions avtalspart i sin tur upprätta avtal med dessa. Avtalet ska spegla de krav och regler som finns i Union to Unions avtal och som grundar sig på Sidas krav på styrning och kontroll. Även om inga pengar ska betalas vidare, kan det vara bra att upprätta ett avtal för att alla parter ska ta ansvar för genomförandet av projektet. Unions to Unions har också en uppförandekod som gäller alla anställda och konsulter i projekt och program som finansieras av oss.

Sample Field Agreement
Uppförandekod
Anti-korruptionspolicy