Uzbekistan

Regimen i Uzbekistan utsätter oppositionen för hårda repressalier. Fackliga friheter existerar inte.

Den 13 maj 2005 skedde en massaker i staden Andizjan i östra Uzbekistan. Regimen i landet, ledd av president Islom Karimov, har försökt att tysta ner händelsen och det har förblivit oklart hur många som dödades. Stora grupper människor flydde också till Kirgizistan. Flera vittnesmål kommer från dessa flyktingar.

Presidenten Karimov har suttit vid makten sedan 1990. Hans dotter, Gulnara Karimova, pekas av svenska åklagare ut som mottagare av mutor från Telia Sonera. I en skrivelse till Stockholms tingsrätt hävdar åklagarna att hon tjänat stora pengar på att Telia Sonera etablerat sig på den uzbekiska marknaden.

Uzbekistans inrikespolitiska scen präglas av spänningen mellan regeringen och den militanta islamiska oppositionen. I januari 1999 dömdes fem personer för att ha försökt att genomföra en islamisk revolution. Månaden senare exploderade sex bilbomber i huvudstaden Tasjkent, tretton personer dödades och fler än hundra skadades.

Regeringen svarade med massiva arresteringar, inte bara av muslimska fundamentalister utan även av grupper som försvarar mänskliga rättigheter. Några lyckades dock komma undan säkerhetspolisen och flydde till Turkiet, vilket i sin tur drastiskt försämrade relationen mellan Turkiet och Uzbekistan. Den politiska situationen i landet har därefter varit ytterst repressiv, ingen politisk opposition accepteras och massmedia är kontrollerade av staten.

Uzbekistan är en av världens största producenter av bomull. Den utrustning som tidigare användes för att plocka bomull maskinellt har dock förfallit. Idag sker arbetet manuellt och många barn deltar i arbetet. Under skördesäsongen stänger många skolor för att eleverna ska plocka bomull.

Organisationer anslutna till Allmänna Konfederationen av fackföreningar, VKP, dominerar fackföreningsrörelsen. Reformeringen av fackföreningsrörelsen är obefintlig. Oberoende fackliga organisationer är inte tillåtna.

Uppdaterad februari 2014

Mats Wingborg