Västsahara

Västsahara ockuperas av Marocko som i många år lyckats förhindra att den folkomröstning som FN beslutat om kan genomföras. Ökenområdet saknar stora naturtillgångar. En stor del av befolkningen är nomader. Normal facklig verksamhet är inte möjlig.

Arbetsmarknad: 

Utöver vissa fosfatfyndigheter har landet fiskrika vatten utanför kusten. Det kan också finnas olja där som gör området intressant. P.g.a. ökenklimatet måste det mesta av livsmedlen importeras. Befolkningen utanför städerna är nomader. Marocko kontrollerar handeln. Levnadsstandarden är betydligt lägre än i Marocko, men i de ockuperade delarna har Marocko investerat i bl.a. infrastruktur.

De flesta sahariska arbetare är i tjänst hos ockupationsmakten. Lönen är extremt låg. Värst uppges förtrycket vara för de som arbetar vid fosfatbolaget Fos Bucraa. Majoriteten av kvinnorna är arbetslösa, men även bland männen ligger arbetslösheten på nära 50 procent.

Den fackliga situationen: 

Någon facklig aktivitet kan inte bedrivas på de ockuperade områdena. Hösten 2015 stoppade en delegation från Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS av de marockanska myndigheterna från att besöka de ockuperade områdena.

Fackliga organisationer: 

Det finns en facklig centralorganisation som arbetar i exil, Unión General de Trabajadores de Saguia el Hamra y Rio de Oro, UGTSARIO. UGTSARIO delar in landets anställda i fyra grupper: Arbetare på slagfältet, arbetare i de ockuperade områdena, arbetare som emigrerat och arbetare i befriade områden eller flyktingläger. UGTSARIO organiserar anställda inom alla dessa grupper. 

UGTSARIO är i det närmaste en gren av den västsahariska befrielseorganisationen Polisario. Organisationen är inte ansluten till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS men har observationsstatus och är ansluten till Organization of African Trade Union Unity, OATUU. 

2015 utlovade NLC i Nigeria att aktivt stödja UGTSARIO och kampen för självständighet. 

Senast uppdaterad: 

Mars 2016 av Kjell Kampe.
För mer info kontakta info@uniontounion.org.