Venezuela

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
912 000 kvm
Huvudstad
Caracas
Religion
Katolicism
Invånare
32,3 miljoner
Språk
Spanska
UNDP/HDI
HDI ranking: 71 (2016) HDI index: 0.767
Ratificerade kärnkonventioner:
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138

Den fackliga situationen: 

Arbetsrättslagstiftningen främjar föreningsfrihet för alla löntagare med undantag för medlemmar av de väpnade styrkorna. Miljontals anställda saknar dock möjlighet att föra kollektiva förhandlingar och de politiska motsättningarna har lett till en mycket osäker situation på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsministeriet favoriserar regeringstrogna förbund.
Våldet mot fackliga ledare har ökat de senaste åren men handlar i de flesta fall om interna uppgörelser mellan korrupta fackföreningar som köper och säljer kontrakt till stora arbetsplatser för att på så sätt kunna erbjuda sina medlemmar jobb. 

Fackliga organisationer: 

Den av Chavez reformerade författningen förskriver fackliga val i slutet av varje mandatperiod, att fackliga ledares mandat inte kan förlängas och att valen måste ske i allmänna, direkta och slutna omröstningar. Detta uppfattas som en uppenbar inblandning i interna fackliga frågor och ILO har i flera år krävt att regeringen garanterar fackföreningarnas autonomi.

Regeringen vägrar erkänna den historiskt största centralorganisationen CTV som representant för landets fackförbund och förhandlar istället med regeringsvänliga nybildade förbund.

Det finns två IFS-anslutna centralorganisationer: Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) och Alianza Sindical Independiente (ASI).

Historia: 

Venezuelas moderna historia har präglats av de enorma oljetillgångarna, landets välsignelse och förbannelse. Oljan lade grunden för den moderna statens framväxt, landets industrialisering och en stadigt förbättrad levnadsstandard på 1970-talet. Landets beroende av oljan skapade dock mycket korruption som spred sig både i det ekonomiska och politiska systemet. Efter en ekonomisk kollaps och djup politisk kris på 1980- och 90-talet valdes Hugo Chavez till president 1998 på löftet att helt göra upp med den gamla korrupta republiken.
Chavez genomförde omfattande sociala reformer som finansierades av det rekordhöga oljepriset, men förändrade inte landets total beroende av oljan. Efter Chavez död 2013 vek oljepriset och landet hamnade i en djup ekonomisk och politisk kris som lett till en våldsam polarisering av samhället och ingrepp i demokratin.

Statsskick och politik: 

Venezuela är en federal republik styrd av presidenten som väljs för en period på sex år. Nationalförsamlingen har 167 ledamöter som sitter i fem år. Det styrande partiet PSUV har tagit kontroll över statsapparaten och 2017 avskaffades i princip parlamentet till förmån för en församling med uppdrag att skriva om landets författning.
Efter Chavez död 2013 valdes Nicolas Maduro till president med knapp marginal. Det fallande oljepriset och obalanser i ekonomin har lett till en djup ekonomisk kris de senaste åren som försvagat Maduros ställning. Sedan oppositionen vunnit en majoritet i parlamentet 2015 har landet befunnit sig i ett politiskt dödläge med ökat våld och konfrontation mellan olika institutioner och grupper i samhället.

Ekonomi: 

Venezuelas ekonomi är helt beroende av oljan som svarar för runt 95 procent av exportinkomsterna och mer än hälften av statens intäkter. Försöken att diversifiera ekonomin har inte lyckats och de senaste årens ekonomiska politik med priskontroller och hårda regleringar har reducerat den nationella produktionen till ett historiskt minimum. Oljepriset har mer än halverats på ett par år och lett till enorma ekonomiska problem, varubrist och världens högsta inflation.

Senast uppdaterad: 

februari 2017
Johan Schmidt

För mer information, skriv till info@uniontounion.org

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.