Zambia

Det kopparrika Zambia blev inte självständigt från Storbritannien förrän 1964. Stora variationer i kopparpriser har påverkat ekonomin. Facket har spelat en viktig roll i landets utveckling.

Historia

Det kopparrika Zambia blev självständigt från Storbritannien först 1964. Koppar började utvinnas i den brittiska kolonin Nordrhodesia under 1920-talet vilket ledde till att järnväg byggdes och att många europeiska tekniker flyttade in i landet. 1953 bildades federationen Rhodesia med Nyassaland (nu Malawi) och SydRhodesia (nu Zimbabwe). Federationen upplöstes 1963 och året efter blev Zambia självständigt. Den s.k.TaZara-järnvägen mellan Lusaka och Dar es Salaam i Tanzania som finansierades av Kina och blev färdig 1976 innebar att beroendet till det rasistiska Rhodesia och Sydafrika minskade.

Statsskick och politik

The United National Independence Party (UNIP) och dess ledare Kenneth Kaunda vann det första och alla följande val fram till 1990. 1972 blev Zambia en enpartistat. Oroligheter på grund av den ekonomiska krisen i slutet av 80-talet tvingade president Kaunda att acceptera en demokratisering. I valen 1991 vann oppositionen Movement for Multiparty Democracy (MMD). President blir förre ordföranden i ZCTU, (Zambia Congress of Trade Unions), Frederick Chiluba. I president- och parlamentsvalen 1996, 2001 och 2006 vann MMD, men i valen 2011 segrade Patriotic Front och dess presidentkandidat Michael Sata. När Sata avled 2014 utbröt en hård maktkamp. Det fyllnadsval till presidentposten som genomfördes januari 2015 vanns av den tidigare försvarsministern Edgar Lungu.

Ekonomi

Zambias ekonomi är starkt knuten till gruvnäringen och hur världsmarknadspriset på koppar (85 % av exporten) utvecklas. I november 2015 blev 4 300 gruvarbetare uppsagda p.g.a. de låga kopparpriserna. Flera år har landet drabbats av torka med hungersnöd som följd i vissa delar av landet. Zambia är ett av världens mest skuldtyngda länder och har beviljats skuldavskrivningar.

Den fackliga situationen

Facket har spelat en viktig roll i landet och ordföranden i Zambia Congress of Trade Unions (ZCTU) har gått till viktiga uppdrag både internationellt och nationellt: år 2000  blev Fackson Shamenda som förste afrikan vald till ordförande för Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS. Han blev senare arbetsmarknadsminister.

I gruvdistriktet där en stor del av verksamheten drivs av kinesiska företag rapporteras om allt värre kränkningar av de fackliga rättigheterna. Lagstiftningen har i stort sett omöjliggjort legala strejker, men i mars 2016 antogs en ny arbetsmarknadslag som bl.a. reglerade rätten till visstidsanställningar och välkomnades av ZCTU.

Fackliga organisationer

Fackets utveckling i Zambia är mycket starkt kopplad till befrielserörelserna i södra Afrika. ZCTU, bildades 1965 och har länge varit en av de mest inflytelserika organisationerna i Afrika.  ZCTU har totalt 350 000 medlemmar i 18 fackförbund, varav gruvarbetareförbundet länge varit det mäktigaste. ZCTU är anslutet till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS och Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

UNI (Union Network International), har ett av sina tre Afrikakontor i Ndola i Zambia.

Uppdaterad mars 2016: Kjell Kampe

För mer information, kontakta:  Union to Union