Zimbabwe

Efter ett åttaårigt befrielsekrig grundades ett fritt, demokratiskt Zimbabwe 1980 med en stark ekonomi baserad på jordbruk. Stora framsteg gjordes under 1980-talet, men därefter har ekonomin raserats och Zimbabwe utvecklats till att idag vara en polisstat. Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) somär landets enda fackliga centralorganisation är anslutet till Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS .

Bakgrund

Historia

1965 utropade den vite rasistiske ledaren för Rhodesiska frontenIan Smith ensidigt Rhodesia som självständig stat. Självständigheten accepterades inte av Storbritannien och internationella sanktioner infördes. En väpnad kamp mot regimen inleddes i december 1972. Sedan Portugals kolonialvälde brutit samman och Moçambique blivit självständigt 1975 blev Rhodesia alltmer isolerat och 1979 i december tvingades Ian Smith acceptera att ett fritt Zimbabwe bildades.

Statsskick och politik

Formellt råder flerpartisystem men i realiteten behärskar ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), som har sina rötter i befrielserörelsen, helt den politiska scenen.

Presidents våldsamma metoder att genomdriva jordreformer har kritiserats hårt inte bara av den politiska oppositionen utan också av ZCTU. En första kraftmätning mellan Robert MugabesZANU-PF och oppositionen Movement for Democratic Change (MDC) som bildats av den fackliga centralorganisationen Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) med dess generalsekreterare Morgan Tsvangirai som partiledare ägde rum i valen 2001 som MDC knappt förlorade. Detta trots trakasserier och att t.ex. röstningen försvårats i storstäderna där MDC har starkt stöd medan bilden av Mugabe som den stora frihetskämpen fortfarande levde kvar på landsbygden. Situationen har sedan förvärrats år för år och valen 2008 blev en farsartad uppvisning i maktfullkomlighet. Efter starka internationella påtryckningar tvingades Mugabe acceptera Tsvangirai som premiärminister i februari 2009. Mot slutet av 2009 hårdnade åter motsättningarna och MDC bojkottade regeringssammanträdena efter att en av ledarna för partiet åter arresterats. En ny grundlag godkändes i en okontroversiell folkomröstning i april 2013. Det uppskjutna, betydligt mer kontroversiella presidentvalet hölls i juli 2013. Mugabe utropades snabbt som segrare i val som knappast kan betraktas som rättvisande. 2015 återvaldes den 91-årige Mugabe till ordförande i ZANU-PF.

Ekonomi

Zimbabwe är främst en jordbruksnation, men gruvindustrin är också betydande.  Tobak, bomull och platina är de främsta exportprodukterna. 68 % av befolkningen bor på landsbygden. Ekonomin är dock i ruiner på grund av den förda politiken i kombination med svår missväxt under flera år. Zimdollarn övergavs 2009 och nu används amerikanska dollar och sydafrikansk rand som valuta och därmed har inflationen blivit normal och ekonomin har återhämtat sig något. I december 2015 meddelade finansministern att även kinesiska yuan skulle fungera som valuta. Kina och Sydafrika är Zimbabwes största handelspartner. Zimbabwe är ett av de hårdast drabbade länderna när det gäller hiv/aids.

Den fackliga situationen

Mugaberegimen är en av världens värsta när det gäller kränkningar av de fackliga rättigheterna. Internationella Fackliga Samorganisationen, IFShar vid ett flertal tillfällen protesterat mot de trakasserier fackliga ledare utsatts för. Oroligheter, desperata strejker och olagliga avskedanden av fackligt aktiva är vanliga. Kring jul 2015 hotade 500 000 statsanställda med strejk efter nyår om inte decemberlönen utbetalats före årsskiftet. Sockerarbetarna genomförde en omfattande strejk 2015 med resultat at minimilönerna höjdes. 2015 kom också försämringar i lagen som reglerar uppsägning.

Fackliga organisationer

Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) är den enda fackliga centralorganisationen med 30 anslutna förbund och 241 998 medlemmar 2014.  ZCTU är anslutet till IFS och Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Efter självständigheten var ZCTU nära anknutet till ZANU-PF men när regeringen i början på 1990-talet presenterade en rad ekonomiska strukturreformer skärptes motsättningarna och ZCTU utvecklades till att bli en oberoende facklig centralorganisation.

Redan 1998 uttalade ZCTU att landet behövde en ny politisk ledning som kunde tackla den ökande arbetslösheten och fattigdomen. Sedan dess har motsättningarna mellan regering och ZCTU eskalerat.

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.