Zimbabwe

Efter ett åttaårigt befrielsekrig grundades ett fritt, demokratiskt Zimbabwe 1980 med en stark ekonomi baserad på jordbruk. Stora framsteg gjordes under 1980-talet, men därefter har ekonomin raserats och Zimbabwe utvecklats till att idag vara en polisstat. Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) somär landets enda fackliga centralorganisation är anslutet till Världsfacket, ITUC.

Historia

1965 utropade den vite rasistiske ledaren för Rhodesiska fronten Ian Smith ensidigt Rhodesia som självständig stat. Självständigheten accepterades inte av Storbritannien och internationella sanktioner infördes. En väpnad kamp mot regimen inleddes i december 1972. Sedan Portugals kolonialvälde brutit samman och Moçambique blivit självständigt 1975 blev Rhodesia alltmer isolerat och 1979 i december tvingades Ian Smith acceptera att ett fritt Zimbabwe bildades.

Statsskick och politik

Formellt råder flerpartisystem men i realiteten behärskar ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), som har sina rötter i befrielserörelsen, helt den politiska scenen.

President Robert Mugabes våldsamma metoder att genomdriva jordreformer har kritiserats hårt inte bara av den politiska oppositionen utan också av ZCTU. 

En första kraftmätning mellan Robert Mugabbes ZANU-PF och oppositionen Movement for Democratic Change (MDC) som bildats av den fackliga centralorganisationen Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) med dess generalsekreterare Morgan Tsvangirai som partiledare ägde rum i valen 2001 som MDC knappt förlorade, förmodligen p.g.a. trakasserier mot MDC-anhängare och att t.ex. röstningen försvårades i storstäderna där MDC har starkt stöd medan bilden av Mugabe som den stora frihetskämpen fortfarande levde kvar på landsbygden. Situationen har sedan förvärrats år för år och Mugabe blev med åren en regelrätt despot. När han avskedade vicepresident Emmerson Mnangagwa i november 2017 hotade militären med att ingripa. Utvecklingen gick sen snabbt; ett riksrättsförande mot Mugabe inleddes och han valde att avgå den 21 november. Tre dagar senare installerades Mnangagwa som interimspresident. Val ska hållas 2018.

Ekonomi

Jordbruket och gruvindustrin utgör grunden i ekonomin, bomull och platina är de främsta exportprodukterna. 68 % av befolkningen bor på landsbygden. Ekonomin är dock i ruiner på grund av den förda politiken i kombination med svår missväxt under flera år. Zimdollarn övergavs 2009 och nu används huvudsakligen amerikanska dollar och sydafrikansk rand som valuta. Därmed kunde hyperinflationen hejdas och ekonomin har återhämtat sig något. Kina och Sydafrika är Zimbabwes största handelspartner. Zimbabwe är ett av de hårdast drabbade länderna när det gäller hiv/aids.

Den fackliga situationen

Mugaberegimen är en av världens värsta när det gäller kränkningar av de fackliga rättigheterna. Världsfacket Världsfacket, ITUC har vid ett flertal tillfällen protesterat mot de trakasserier fackliga ledare utsatts för, men normal facklig verksamhet med förhandlingar bedrivs ändå. Strejker är vanliga, ofta p.g.a. ej utbetalda löner.

Fackliga organisationer

Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) är den enda fackliga centralorganisationen med 30 anslutna förbund och 241 998 medlemmar 2014.  ZCTU är anslutet till ITUC och Organization of African Trade Union Unity, OATUU.

Efter självständigheten var ZCTU nära anknutet till ZANU-PF men när regeringen i början på 1990-talet presenterade en rad ekonomiska strukturreformer skärptes motsättningarna och ZCTU utvecklades till att bli en oberoende facklig centralorganisation. Redan 1998 uttalade ZCTU att landet behövde en ny politisk ledning som kunde tackla den ökande arbetslösheten och fattigdomen.

ZCTUs tidigare gen. Sekr. Wellington Chibebe är vice gen.sekr. i ITUC.

Uppdaterad januari 2018
Kjell Kampe

För mer information, kontakta                                                                                                      info@uniontounion.org