Vår bildbank

Union to Unions webbaserade bildbank innehåller bilder från fackligt utvecklingssamarbete världen över. Ett 1000-tal bilder är högupplösta i formatet JPEG och får användas kostnadsfritt av våra samarbetspartners för produktion av trycksaker och hemsidor som inte är för kommersiellt bruk.

Besök bildbanken!

Vill du ladda ned och och använda högupplösta bilder måste du först fylla i nedanstående formulär och godkänna villkoren för användning.

För mer information: maja.aase@uniontounion.org Lycka till!

Villkor för användning av bilderna i bildbanken:

  • Bilderna får endast användas inom folkrörelse- eller folkrörelseanknuten verksamhet.
  • Bilderna får ej användas i kommersiella sammanhang. Fotograf och källa ska alltid anges, enligt modellen "Foto: Namn Namn/Union to Union". Om möjligt ska denna information anges i direkt anslutning till bilden, annars på annan tydlig plats, t ex i början eller slutet av artikeln eller broschyren.
  • Bilderna får om nödvändigt redigeras (t ex beskärning, färgjustering). Manipulering (förändring av bildens innehåll genom att t ex delar raderas eller läggs till) är inte tillåten.
  • Bilderna får inte spridas vidare. Om någon annan än den som ursprungligen fick nedladdningsrätt till bildbanken vill använda bilderna ska även denne ansöka om nedladdningsrätt.
  • Bilderna får endast användas under förutsättning att alla villkor följs.