2018-02-20

NY SKRIFT: Facket gör världen bättre

Facket förändrar - och gör världen bättre. Det är budskapet i Union to Unions nya skrift, som bland annat riktar strålkastarljuset mot fackliga hjältar i världen och de svenska fackens internationella arbete.

Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter. Men runt om i världen kränks rätten till ett rättvist arbetsliv. Starka fackförbund som arbetar för schysta löner och goda arbetsförhållanden behövs därför överallt.

Utvecklingsprojekt får facken i världen att växa

Fackliga hjältar finns över hela världen. Men för att facken ska kunna växa behövs resurser.

En del av de svenska fackens internationella arbete är att de stöttar framväxten av starka fackförbund i andra länder genom utvecklingsprojekt.

Bland annat handlar projekten om jämställdhet, fackliga utbildningar, att stärka kapaciteten att värva medlemmar och att stötta påverkansarbete.

I broschyren lyfts exempel från det fackliga utvecklingssamarbetet. Den innehåller också fördjupande avsnitt om det globala fackliga nätverket, globaliseringens utmaningar och de mänskliga rättigheterna i arbetslivet.

Del av vårt utbildningspaket

Union to Unions nya material är helt gratis och ingår i vårt utbildningspaket, som också innehåller filmer och lärarhandledningar. Syftet med vårt material är att de ska kunna användas i utbildning för fackliga medlemmar, förtroendevalda och studenter, men de kan också beställas för eget bruk. På vår materialsida kan du beställa tryckt material och ladda ned som PDF:er. Flera av våra skrifter finns också i tillgänglighetsanpassade versioner. Vi har även en del material på engelska.

Beställ vår nya skrift:

Facket gör världen bättre