Foto: Union to UnionUnionen har tillsammans med Handels, Union to Union och det globala facket UNI varit med och stöttat uppbyggnaden av ett fackligt nätverk av handelsanställda i Malaysia.

Det här leder arbetet till

För att förverkliga visionen om en rättvis fördelning av makt och resurser arbetar vi med övergripande mål och delmål som vi ständigt utvärderar. En viktig del av detta är att se vad de utvecklingsprojekt - och program vi stöttar leder till.

Förändring tar tid, och de positiva effekter vi kan se idag är frukten av ett långsiktigt och ständigt pågående arbete som den globala fackföreningsrörelsen driver. Här kan du läsa ett par exempel på resultat som våra samarbetspartners har uppnått under föregående år.

Exempel på resultat under 2015:

 • Avtal på alla nivåer främjar rättigheter
  Det globala facket IndustriALL:s projekt för informella arbetstagare har förhandlat fram tre nya internationella ramavtal med de multinationella företagen H&M, Total och Gamesa under året. Avtalen innehåller bland annat klausuler om hur skydd för arbetstagare ska garanteras i hela produktionskedjan. När det gäller H&M berörs exempelvis cirka 1,6 miljoner arbetstagare av överenskommelsen. Det öppnar upp för en mer hållbar textilbransch där anställda får en lön de kan leva på, ger dem rätt att organisera sig fackligt för att skydda sina intressen och skapar trygga arbetsplatser.
 • Bättre löner genom förhandling
  I Västafrika fick byggfacket The Construction and Building Materials Workers Union (CBMWU) i Ghana, som ingår i det globala facket BWI:s globala program om organisationsstärkande, efter långa förhandlingar till ett kollektivavtal med stenbrottsföretaget Gokay Group. Avtalet nåddes ett år efter företagets etablering i landet. Det mycket antifackliga företaget vägrade först facket tillträde på området och hotade arbetstagare som ville organisera sig. Förhandlingarna har lett till bättre löner för arbetstagarna liksom förbättrade regelverk kring arbetsmiljön.
 • Trygga anställningar i sockerbruket
  Efter en lång strejk och konflikt med sockerbruket Risaralda i Cauca-dalen, Colombia, lyckades den fackliga organisationen Union Nacional Agroalimentaria de Colombia, som ingår i Livs och IUF:s projekt om organisationsutveckling, förhandla fram ett ovanligt bra kollektivavtal för de 700 anställda, som tidigare främst varit daglönare (visstidsanställda) på bruket. Avtalet innebär fast anställning för arbetstagarna och en överenskommen procent i löneökning de närmaste åren.
 • Banbrytande beslut om fler kvinnor i facket
  Det indonesiska metallindustrifacket FSPMI, som ingår i IndustriALL:s projekt om social dialog med multinationella företag i Asien, har tagit ett för landet banbrytande beslut om att kvinnor ska ha 40 procent av de ledande positionerna i förbundet. Ökad kunskap om jämställdhet och kvinnors villkor har också lett till att viktiga frågor som exempelvis förbättrad arbetsmiljö för gravida kvinnor och mödraledighet har inkluderats i förhandlingar.