Jämställdhet, miljö, konflikt, hiv och aids

Alla projekt syftar till att bygga starka starka fackliga organisationer som kan kräva mänskliga rättigheter i arbetslivet och vara samtalspart på arbetsmarkanden. Andra viktiga frågor i vårt arbete är migration och informell ekonomi, företagsansvar och mänskliga rättigheter, social trygghet, konflikthantering, hiv och aids, samt klimat och miljö.