Foto: Union to Union, 2012Varje lördag kväll samlas textilarbetare i Phnom Penh i Kambodja för att delta i fackets studiecirklar om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Våra värden

Union to Unions värderingar och verksamhet grundar sig i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Alla människors lika värde och rätt, jämställdhet, solidaritet, demokrati och hållbar utveckling är grundläggande värden som genomsyrar Union to Unions verksamhet.

Union to Union arbetar utifrån ILO:s Decent Work Agenda, som består av fyra delar: normer och rättigheter i arbetslivet, skapande av sysselsättning och företagsutveckling, social trygghet och social dialog mellan arbetsmarknadens parter.

Att alla anställda över hela världen har bra arbets- och levnadsvillkor är nämligen en förutsättning för hållbar utveckling och eliminerad fattigdom i världen.

Union to Union vill främja respekten för fackliga och andra mänskliga rättigheter.

Vår verksamhet ska bidra till att det i alla länder finns oberoende, demokratiska och jämställda fackliga organisationer som har kapacitet att företräda sina medlemmars intressen och arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter, respekt för internationell rätt, rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling.