Vår organisation

Union to Union är ett samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingssamarbete och har tre huvudmän: Landsorganisationen (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO), och Sveriges akademikers centralorganisation (Saco). Tillsammans representerar LO, TCO och Saco 3,44 miljoner fackliga medlemmar i Sverige.

Vi arbetar med ett internationellt nätverk av bestående av de svenska fackförbundens internationella samarbetsorganisationer – de globala facken och världsfacket ITUC.

Union to Union är en av Sidas ramorganisationer och verksamheten finansieras genom anslag från Sida, EU-bidrag samt med medel från den svenska fackföreningsrörelsen. År 2014 uppgick budgeten till cirka 120 miljoner svenska kronor.


Union to Union har ansvaret för ansökningar och redovisningar till Sida. De svenska fackförbunden är ansvariga för de enskilda projekten.

Vi har ett kansli med 23 anställda i Stockholm. Verksamheten leds i sin tur av en styrelse, och föreningsstämman är Union to Unions högsta beslutande organ.


Styrelsen

Presidium:
Heike Erkers, Saco (ordförande)
Berit Müllerström, LO (vice ordförande)
Jonas Nordling, TCO (vice ordförande)

Övriga styrelseledamöter:
Mikael Johansson, LO
Anna Jensen Naatikka, LO
Sofia Eriksson, LO
Torbjörn Bredin, TCO 
Maria Rönn, TCO 
Laila Abdallah, Saco