Vårt nätverk

Fackföreningsrörelsen har alltid samarbetat internationellt och i takt med att företag och arbetsmarknad globaliseras blir det allt viktigare att kunna agera motkraft över hela världen.

I den globala ekonomin har brott mot fackliga och mänskliga rättigheter blivit ett konkurrensmedel och enskilda stater försämrar villkoren för anställda i hopp om att dra till sig utländska investeringar. Kollektivavtal och globala avtal är däremot två av de mest fattigdomsbekämpande mekanismer som finns i världen.

Genom vårt enorma globala nätverk av 176 miljoner arbetstagare i 151 länder samarbetar svenska fackföreningar med fackliga organisationer världen över.