Sprid kunskap om de internationella frågorna!

Fackföreningsrörelsen - världens största folkrörelse – har stor betydelse för att utvecklingen i världen ska komma alla till del! Men för att öka engagemanget för det internationella fackliga arbetet behövs mer kunskap bland både fackliga medlemmar, beslutsfattare och en bredare allmänhet. Union to Union har därför ett viktigt uppdrag att sprida kunskap och öka medvetenhet om mänskliga rättigheter i arbetslivet och globala fackliga frågor.

Lär dig mer och håll dig uppdaterad!
Om du vill lära dig mer om det internationella fackliga arbetet kan du alltid vända dig både till ditt fackförbund och till oss på Union to Union. Vi vill bidra till att få upp frågor om mänskliga rättigheter i arbetslivet i den allmänna debatten och på den politiska agendan, liksom i diskussioner om svenska företags samhällsansvar i världen. Vi är även ett stöd till medlemsförbunden i LO, TCO och Saco att sprida information om de viktiga resultat som fackens internationella arbete leder till. Att vara med i facket är att bidra till bättre arbetsvillkor överallt i världen.

Union to Union arrangerar därför utbildningar, tar fram informationsmaterial samt erbjuder arenor för att diskutera aktuella frågor. Genom att följa Union to Union i olika kanaler håller du dig uppdaterad. Tveka inte heller att höra av dig till oss om du vill att vi ska föreläsa eller bidra med expertis i annat sammanhang.


  • Välj det sätt som passar dig bäst för att hålla dig uppdaterad om fackligt utvecklingssamarbete. I kolumnen till höger hittar du länkar till alla Union to Unions kommunikationskanaler.

 

Union to Unions informationsstöd till fackförbund och fackföreningspress

Vi vet att många som är medlemmar i facket blir väldigt stolta när de får veta att deras fackförbund också stödjer utsatta kollegor i andra länder. Kanske kan det också bidra till att få fler at gå med i facket?

Genom Union to Union kan fackförbund, regionala avdelningar och fackförbundspress kopplade till LO, TCO och Saco söka bidrag för informationsinsatser om internationella frågor och göra reportageresor till andra länder. Bidraget ska göra det lättare att faktiskt komma till skott och börja kommunicera sitt engagemang, men ger även möjlighet att oberoende granska det svenska biståndet och andra politikområdens bidrag till en rättvis och hållbar global utveckling. Anslaget är också lätt att både söka och rapportera och ingen egeninsats behövs.

Du kan läsa om alla nuvarande informationsprojekt här. Nedan kan du läsa om tre exempel på vad några tidningar och fackförbund använt bidraget till och vad det fått för resultat:

Bild från Sekos projekt i Filippinerna

Kunskapen gör medlemmarna stolta 
Service- och kommunikationsfacket, Seko, har med hjälp av Union to Unions informationsbidrag tagit fram ett brett informationsmaterial om Sekos utvecklingsprojekt. Materialet består bland annat av en broschyr, ett utställningsmaterial, en video, presentationer och artiklar och används på konferenser och fackliga möten såväl som på hemsida och i fackföreningstidningar.  

- När vi informerat om Sekos utvecklingsprojekt bland våra medlemmar märker vi att de tycker det är viktigt, är stolta över vår projektverksamhet och efterfrågar mer information, säger Jens Saverstam, gruppchef Sekos internationella enhet. 

Glokalt engagemang lockar medlemmar
Flera av lärarförbundets regionala avdelningar har egna informationsprojekt, däribland Lärarförbundet Falkenberg och Lärarförbundet Sundsvall. I Falkenberg använder de bidraget för att internationellt ansvariga på klubbar på avdelningen ska kunna träffas, inspireras av varandra och fortbilda sig i internationella frågor. Det leder i sin tur till ökad aktivitet med internationell utblick på lokal nivå.

- Det som motiverar mig är solidaritet med andra lärare i världen och barns rätt till utbildning överallt. Om vi har möjlighet att bidra på något sätt till att världen kan bli bättre – hur kan jag då låta bli?, säger Karin lagerblad, SO-lärare och ledamot i Lärarförbundet Falkenbergs styrelse som är med och driver informationsprojektet.

I Sundsvall anordnar de Internationella cafékvällar med filmvisningar och inbjudna föreläsare för förbundets medlemmar i regionen.

- Det sprider intresse och engagemang men det lockar även medlemmar. Vissa lärare som kommit på cafékvällarna har till och med bytt till vårt förbund för att de vill bidra till det internationella arbetet och ta del av våra cafékvällar, berättar Lena Lindbäck SFI-lärare och internationellt ansvarig på Lärarförbundet Sundsvall.

En av kvinnorna som jobbar på soptippen Piranha och organiserar sig i fackförbundet SEWA i Indien. Foto: David Lundmark

Intresse för globala perspektiv bland de fackliga läsarna
Industriarbetarnas tidning, Dagens Arbete, sökte informationsbidrag från Union to Union 2016 för att göra en reportageresa till Indien. Det resulterade i ett bildintensivt och inspirerande reportage om några kvinnor som jobbar på soptippen Piranha och organiserar sig för sina rättigheter genom fackförbundet SEWA vilka samlar kvinnor inom informell ekonomi. Bidraget till fackförbundspressen kan även användas för granskande journalistik.

- Vår läsarundersökning visar att det finns intresse för internationella frågor bland våra läsare. De vill förstå hur det globala hänger ihop med arbetet här hemma. Problemet som liten tidning är att man inte råd att göra så mycket utrikesreportage och att söka medel för oberoende journalistik kan vara problematiskt. Men i detta fall är det inte ett problem då vi är transparenta med finansieringen och Union to Union arbetar ju för samma sak som vi, nämligen att lyfta fackliga rättigheter, granska, avslöja och sprida kunskap om det som är bra och dåligt i världen. Det var en Win-win!, säger Helle Klein, Chefredaktör på Dagens Arbete.

Union to Unions stöd till större kampanjer och nätverk:

Fairtrades program: Kunskap för utveckling
Programmet syftar till att förstärka konsumenters medvetenhet och agerande vad det gäller rättvis handeln och den skillnad våra val i Sverige spelar för hållbart utveckling i låg- och medelinkomstländer. Programmet drivs av Föreningen för Fairtrade Sverige. Läs mer på www.fairtrade.se

Schyst resande
Nätverket Schyst resandes arbetar för att synliggöra och diskutera de sociala och ekonomiska effekterna av resandet i världen. Genom att påverka företag och konsumenter vill nätverket förändra resenäringen till att bli en kraft för utveckling i världen, med respekt för mänskliga rättigheter. Läs mer på www.schystresande.se